Kiera Cass Ceremonin 1 delen och är en populär fantasybok.

 

Alfie Deyes The pointless book 1 och 2. Alfie Deyes är en populär engelsk youtuber och man kan köpa 1 delen på svenska men jag valde båda två på engelska.

Keri Smith Sabba den här boken.